N.V.   Rotterdamsche   Tramweg Maatschappij             

Versie: 11 november 2019                                                                                                                                                         © Allan Kleiweg

Tijd.art. Einde goederenvervoer

Wie in de geschiedenis van de RTM duikt, komt soms onverwachts een bijzonder bericht tegen.  Zo ook onderstaand bericht over de overdracht van het RTM-goederenvervoer aan Van Gend & Loos.  Het artikel is van een onbekende redacteur, en is overgenomen uit het tijdschrift ‘Provinciale Zeeuwse Courant’ van dinsdag 28 januari 1969 .  Inclusief tussenkoppen, volzinnen en enkele eventuele schrijf-, stijl-, tik- of zetfouten. 

Vrachtvervoer RTM naar Gend en Loos: ontslagen verwacht

ZIERIKZEE-ROTTERDAM – Met ingang van 1 maart 1969 zal de Rotterdamsche Tramwegmaatschappij (RTM) te Rotterdam het gehele vrachtvervoer overdragen aan de NV Algemene Expeditieonderneming Van Gend en Loos te Utrecht.

De RTM heeft voor het vrachtvervoer afdelingen in Rotterdam, op Flakkee, Voorne-Putten, de Hoeksche Waard en Schouwen-Duiveland.  In totaal zijn hier veertig mensen werkzaam.

Zeker de helft van dit personeel zal naar een andere werkkring moeten zoeken, aldus de heer H. Ontrop, chef exploitatie goederenvervoer van de RTM te Rotterdam.  Voor deze mensen is geen afvloeiingsregeling getroffen.

Er is medegedeeld dat een deel van het personeel in een andere bedrijfstak van de RTM of bij Van Gend en Loos te werk kan worden gesteld.  Voor veel werknemers levert dat echter grote nadelen op.  Er is geen overleg geweest tussen de directie, het betrokken personeel en de vakorganisaties.

Alle goederen bestemd voor Schouwen Duiveland zullen na 1 maart via het Van Gend en Loosdepot te Goes worden bezorgd.  Van de zeven werknemers die werkzaam zijn op de afdeling vrachtvervoer op Schouwen-Duiveland zullen enkelen te werk worden gesteld op de veerboot Zijpe-Anna Jacobapolder en als buschauffeur.

Beschouwing

– De RTM kalfde in de jaren ’60 langzaam af.  Eerst werd het trambedrijf beëindigd, later verloor de RTM, na een incident met verloren post, het contract met de PTT voor de distributie van post in het vervoersgebied.  Wat restte was een busbedrijf en enkele veerdiensten.  De Deltawerken vorderden gestaag, en het einde van de veerdiensten was in het zicht van alle bewoners van de regio, en het RTM-personeel.

– Directeur Henri van Zuijlen vocht als een leeuw voor zijn bedrijf, maar had ook een koude kant.  Uit dit artikel blijkt dat hij niet de moeite had genomen om met zijn personeel te overleggen.  Het einde van hun broodwinning werd hen simpel medegedeeld.

– Henk Ontrop heeft na zijn vertrek bij de RTM een functie vervuld bij het busvervoer van de RET.  Ook is nog depotchef geweest bij het RTM-museum te Hellevoetsluis, en later conducteur bij het RTM-museum te Ouddorp.

Henk Ontrop, Chef Goederen, op het handelsterrein naast vrachtwagen 189 .

Het artikel gaat hieronder verder …

Het lot van de Mercedes-bestelbusjes 154 en 155 .

Bronnen:

– Bron artikel: ZB, Krantenbank Zeeland: dagblad ‘Provinciale Zeeuwse Courant’ van 28 januari 1969, bladzijde 2 .  Auteur onbekend.  Link naar originele publicatie: https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1969-01-28/edition/null/page/2

– Afbeelding 63cx.1: H. Ontrop, Handelsterrein – Fotograaf: Hans Oerlemans.

– Afbeelding 63cx.2: Sloop bestelbusjes – Fotograaf: Sierd Loman.  Bron: www.pinterest.com .